Thiết kế nội thất căn hộ

Mẫu Thiết kế nội thất Căn hộ chung cư Chị Hương Vinhomes Smart City

Chủ đầu tư: Chị Hương

Địa điểm: Vinhomes Smart City

Diện tích: 70m2

Số tầng: 16

Năm thực hiện: 2024

Thiết kế nội thất căn hộ

Mẫu Thiết kế nội thất Căn hộ chung cư Cô Phương The Nine Phạm Văn Đồng

Chủ đầu tư: Cô Phương

Địa điểm: The Nine Phạm Văn Đồng

Diện tích: 120m2

Số tầng: 9

Năm thực hiện: 2023

Thiết kế nội thất căn hộ

Mẫu Thiết kế nội thất Căn hộ chung cư Cô Phương Han Jardin

Chủ đầu tư: Cô Phương

Địa điểm: Han Jardin

Diện tích: 120m2

Số tầng: 12

Năm thực hiện: 2024

Thiết kế nội thất căn hộ

Mẫu Thiết kế nội thất Căn hộ chung cư Chị Hương Le Grand Jardin – Long Biên

Chủ đầu tư: Chị Hương

Địa điểm: Le Grand Jardin – Long Biên

Diện tích: 81 m2

Số tầng: CH 606-G4

Năm thực hiện: 2024

Thiết kế nội thất căn hộ

Mẫu Thiết kế nội thất Căn hộ Chị Bảo Anh Le Grand Jardin Long Biên

Chủ đầu tư: Chị Bảo Anh

Địa điểm: Le Grand Jardin Long Biên

Diện tích: 72m2

Số tầng: 12

Năm thực hiện: 2024

Thiết kế nội thất căn hộ

Mẫu Thiết kế nội thất Căn hộ chung cư Chị Linh Phương Đông Green Home

Chủ đầu tư: Chị Linh

Địa điểm: Phương Đông Green Home

Diện tích: 78m2

Số tầng: 12A

Năm thực hiện: 2024

Căn hộ chung cư

Mẫu Thiết kế nội thất căn hộ chung cư Anh Bình Phương Đông Green Home

Chủ đầu tư: Anh Bình

Địa điểm: Phương Đông Green Home

Diện tích: 112m2

Số tầng: 12A

Năm thực hiện: 2024

Thiết kế nội thất căn hộ

Mẫu Thiết Kế Nội Thất Căn hộ Duplex Nhà Chú Tuấn Chung Cư Ecopark

Chủ đầu tư: Chú Tuấn

Địa điểm: Sol Forest Ecopark

Diện tích: 72 m2

Số tầng: 20

Năm thực hiện: 2024

//